Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Fælles Tillidsrepræsentant (FTR)

Kreds Nordjylland opererer med tillidsrepræsentanter på to niveauer. En TR på den enkelte arbejdsplads (lokal TR) og en fælles TR (FTR) som dækker hele kommunen/regionen.

Tillidsrepræsentanter på to niveauer

I praksis betyder det, at der i hver organisatorisk enhed, under en forstander/leder med økonomisk og personalemæssigt ansvar, er én lokal TR. I hver enkelt kommune/regionen vælges der en FTR mellem disse lokale TR.
Læs her baggrunden og beslutning om Kredsens TR & FTR struktur

Fællestillidsrepræsentant (FTR)

Fællestillidsrepræsentanten har et særligt ansvar som Socialpædagogernes repræsentant på arbejdspladsen, hvilket gi´r en udvidet TR bemyndigelse. FTR skal bl.a. jvf. FTR bemyndigelsesaftalen, sikre et godt teamwork, fællesskab og dialog til de TR som FTR er valgt i blandt, herunder rådgive og vejlede TR i forhold til deres TR bemyndigelse.

TR-portalen

Som tillidsrepræsentant har du adgang til vores TR-portal. Her finde du materialer - og kan lave opslag på dine arbejdspladser og se hvem der er organiseret.

- brug din TR-portal

(benyt minimum Internet Explorer 9, Google Chrome eller anden browser)

Politisk ansvarlig på kontoret

Kredsens politisk ansvarlig for Fællestillidsrepræsentant området er faglig sekretær Kathja Ryom

Faglig sekretær; Kathja Ryom

TR og FTR strukturen

Læs her baggrund og beslutning om TR strukturen

Servicedeklarationer

Læs her Servicedeklarationen