Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Tillidsrepræsentant (TR)

Kreds Nordjylland opererer med tillidsrepræsentanter på to niveauer. En TR på den enkelte arbejdsplads (lokal TR) og en fælles TR (FTR) som dækker hele kommunen/regionen.

Tillidsrepræsentanter på to niveauer

I praksis betyder det, at der i hver organisatorisk enhed, under en forstander/leder med økonomisk og personalemæssigt ansvar, er én lokal TR. I hver enkelt kommune/regionen vælges der en FTR mellem disse lokale TR.
Læs her baggrunden og beslutning om Kredsens TR & FTR struktur

Den lokale TR

Den lokale tillidsrepræsentant har til opgave at være de ansatte medlemmer behjælpelig med arbejdsrelaterede spørgsmål, herunder bl.a. at forhandle kollegaernes løn jvf. TR's bemyndigelsesaftale som indgås med kredsen efter basisuddannelsen er afsluttet.

Alle tillidsrepræsentanter har mulighed for at kontakte kredskontoret hvis der er spørgsmål og problemstillinger, som de har brug for at drøfte med en faglig konsulent eller valgt faglig sekretær. Alle tillidsrepræsentanter er omfattet af forbundets "Servicedeklarationer" 

Mit SL (tidligere TR-portal)

Det indhold, du normalt finder i TR-portalen, er flyttet med over i Mit SL. Som TR skal du derfor kun logge ind et sted, og du kan både bruge NemID og MitID.

I dit TR-område finder du medlemsoversigten, hvor du kan se dine medlemmer. Det er også her, at du vunder Værd at vide-sektionen med værktøjer og materialer til dit TR-arbejde.

Log på Mit SL

Politisk ansvarlig på kontoret

 

TR og FTR strukturen

Læs her baggrund og beslutning om TR strukturen

Servicedeklarationer

Læs her Servicedeklarationen