Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Tillidsrepræsentant (TR)

Kreds Nordjylland opererer med tillidsrepræsentanter på to niveauer. En TR på den enkelte arbejdsplads (lokal TR) og en fælles TR (FTR) som dækker hele kommunen/regionen.

Tillidsrepræsentanter på to niveauer

I praksis betyder det, at der i hver organisatorisk enhed, under en forstander/leder med økonomisk og personalemæssigt ansvar, er én lokal TR. I hver enkelt kommune/regionen vælges der en FTR mellem disse lokale TR.
Læs her baggrunden og beslutning om Kredsens TR & FTR struktur

Den lokale TR

Den lokale tillidsrepræsentant har til opgave at være de ansatte medlemmer behjælpelig med arbejdsrelaterede spørgsmål, herunder bl.a at forhandle kollegaernes løn jvf. TR´s bemyndigelsesaftale som indgås med kredsen efter basisuddannelsen er afsluttet.

Alle tillidsrepræsentanter har mulighed for at kontakte kredskontoret hvis der er spørgsmål og problemstillinger, som de har brug for at drøfte med en faglig konsulent eller valgt faglig sekretær. Alle tillidsrepræsentanter er omfattet af forbundets "Servicedeklarationer" 

TR-portalen

Som tillidsrepræsentant har du adgang til vores TR-portal. Her finde du materialer - og kan lave opslag på dine arbejdspladser og se hvem der er organiseret.

- brug din TR-portal

(benyt minimum Internet Explorer 9, Google Chrome eller anden browser)

Politisk ansvarlig på kontoret

Kredsens politisk ansvarlig for tillidsrepræsentantområdet er Faglig sekretær Rene Zimmer 

 

TR og FTR strukturen

Læs her baggrund og beslutning om TR strukturen

Servicedeklarationer

Læs her Servicedeklarationen