Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

FTR møder & uddannelse

Kredskontoret aftaler og indkalder FTR´erne til FTR-møder. FTR aftaler og indkalder TR´erne til netværksmøder. FTR uddannelse sker på samme vis som TR eller efter aftale med Kredskontoret

Kredsens FTR mødes som udgangspunkt seks dage om året

Tid og sted
1-dags møderne afholdes som udgangspunkt i tidsrummet 9 - 16 i Socialpædagogerne mødelokale i Nørresundby.
2-dags møderne afholdes et sted i regionen med overnatning. 

På møderne deltager altid minimum en frikøbt faglig sekretær eller kredsformanden.

 

FTR's mødeplan for 2023
10. februar
14. april
15. juni
12. september
6. og 7. december

 

FTR's mødeplan for 2022
21. og 22. marts
15. og 16. juni, Inspirationstur
19. september
12. og 13. december

TR møder lokalt
FTR deltager i de TR møder som Socialpædagogerne Nordjylland indkalder til.

TR Netværksmøder 
I hver kommune/regionen er der oprettet TR netværk. FTR og lokal TR’ere aftaler selv mødefrekvens og indhold i møderne. FTR er ansvarlig for indkaldelse samt udsendelse af dagsorden, eventuelt med bistand fra Kredskontoret.

Uddannelse til FTR
FTR deltager, på samme vis som TR, i den almene uddannelse for TR, men har samtidig  mulighed for individuel uddannelse, efter ønske og behov. Det kan være uddannelse med fagpolitisk indhold, pædagogfagligt indhold eller med personlige udvikling for øje. Dette aftales med Kredskontorets ansvarlige for TR området. 

Udviklingssamtale
Socialpædagogernes servicedeklaration for tillidsrepræsentanter giver dig som FTR ret til udviklingssamtaler med kredsen. En samtale som er coachende - og dermed menes, at grundlaget for samtalen er det du er optaget af, i din funktion og rolle som tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen.
Book her en samtale