Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Bestyrelsesmøder

Socialpædagogerne Nordjyllands kredsbestyrelse har 7 mødedage pr. år.

Socialpædagogerne Nordjyllands kredsbestyrelse afholder i 2024, 5 ordinære 1-dags bestyrelsesmøder, og et 2-dags bestyrelsesmøde. Dagsordenen på møderne skal primært indeholde politiske emner, og dagsordenen forberedes og sammensættes af kredsformanden og administrativ koordinator sammen med et bestyrelsesmedlemmer som udpeges på det foregående bestyrelsesmøde.

HB forberedelse varetages af HB-valgte på åbne møder, hvor bestyrelsesmedlemmer kan deltage.

Forretningsorden
Forretningsorden blev behandlet og godkendt af kredsbestyrelsen 6. november 2023.

 

Mødeplan og referater 2024

Referat fra kredsbestyrelsesmødet den 8. januar 2024
Referat fra kredsbestyrelsesmødet den 7. februar 2024
17. april
20. juni
27. august
28. - 29. november

 

Mødeplan 2023

Måned Dato Kunst Dagsorden og referat
februar  8 1-dags møde Dagsorden og referat
marts 14 1-dags møde Dagsorden og referat
maj 12 1-dags møde Dagsorden og referat
juni 21 1-dags møde Dagsorden og referat
september  7 1-dags møde Dagsorden og referat
november 6-7 2-dags møde Dagsorden og referat