Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsens overordnede ansvar og opgaver.

Kredsbestyrelsens overordnede ansvar og opgaver:

Ansvar
Kredsbestyrelsen har det overordnede ansvar for Socialpædagogerne Nordjyllands daglige drift og virke mellem generalforsamlingerne

Politikker 
Kredsbestyrelsen skal sikre, at de politikker, der er gældende for organisationen, altid er opdaterede, og afspejler den virkelighed, der gælder for vort arbejdsområde.

Udvikle 
Kredsbestyrelsen skal samtidig tilstræbe en politikudvikling, som er forudseende for det socialpædagogiske område, så Socialpædagogerne Nordjylland kan varetage medlemmernes interesser fremadrettet, og ikke kun i forhold til aktuelle problemstillinger.

Kontrol 
Kredsbestyrelsen skal sikre, at forvaltningen af medlemmernes kontingentindbetalinger sker i overensstemmelse med vedtagne politikker på generalforsamlingen, i hovedbestyrelsen, samt ud fra et synspunkt om at anvendelsen skal komme medlemmerne til gode.

Værdigrundlag 
Se her Socialpædagogerne Nordjyllands værdigrundlag

Vilkår 
For at kunne varetage valget som bestyrelsesmedlem i kreds Nordjylland, er der en række betingelser som skal være opfyldt. Disse gælder både vilkår for deltagelse i aktiviteterne, samt i forhold til ens egen tilgang til varetagelse af hvervet. Se bestyrelsesmedlemmers vilkår

Kompetencebeskrivelse over valgte
Her finder du kreds Nordjyllands kompetencebeskrivelse over bestyrelsen samt øvrige valgte