Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kredsen

Socialpædagogerne Nordjylland er en politisk og faglig organisation, som varetager interessen for ca. 5.300 medlemmer fordelt i 11 kommuner og i Region Nordjylland.

I Socialpædagogerne Nordjylland er der ca. 5.300 medlemmer med meget forskellig uddannelsesbaggrund.

Socialpædagogerne organiserer:

  • uddannede pædagoger
  • håndværksfaglært personale
  • ikke pædagogisk uddannede
  • enkeltpersoner, der har fået dispensation fra uddannelseskravene.

Arbejdsområde 
Arbejdsområdet er meget bredt orienteret, men de største arbejdsfelter er utilpassede børn og unge, børn/unge og voksne med funktionsnedsættelser, sindslidende, samt familier med behov for særlig støtte. Det er kun enkelte af arbejdsområderne, men vores medlemmer arbejder inden for en række andre områder, hvor der er behov for ansatte, der kan arbejde ud fra en helhed om brugernes hverdagsliv.

Geografisk område 
Region Nordjylland svarende til Nordjyllands region og har medlemmer, der arbejder hos region Nordjylland, i de 11 kommuner, i privat/fondsejede opholdssteder, samt som familieplejere.

Kontoret 
Til at varetage medlemmernes interesser som fagforening, er vi 11 personer på kredskontoret. Fire som er politisk valgt på generalforsamlingen og syv ansatte. Derudover består kontoret også af en jobkonsulent som er ansat i A-kassen, hvis opgave er at administrerer kredsens jobformidling og varetager kontakt til ledige medlemmer.

Øverste myndighed 
Øverste myndighed for Socialpædagogerne Nordjylland er generalforsamlingen, som afholdes hvert år. På Generalforsamlingen vælges bestyrelsen som er på 15 personer. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Socialpædagogerne Nordjyllands daglige drift og virke. De fire politisk valgte har det daglige ansvar i Socialpædagogerne Nordjylland.

Værdigrundlag
Værdigrundlaget indeholder værdier og mål for Socialpædagogerne Nordjylland. Det danner det idémæssige grundlag for kredsens virke, i det daglige arbejde såvel som i udviklingen af organisationen. 
Værdigrundlaget er også et holdningsgrundlag, som alle der arbejder fagpolitisk i Socialpædagogerne Nordjylland bør anvende som forudsætninger for deres virke.