Menu

Medlemsundersøgelse om efter- & videreuddannelse

Vi har spurgt tilmeldte af kredsens medlemspanel om deres forhold af efter- & videreuddannelse. Resultatet er nu færdigt og tilgængelig

Resultatet af kredsens seneste medlemsundersøgelse er nu færdiggjort og tilgængelig.

Kredsbestyrelsen gennemgik rapporten på sit møde den 18. marts og besluttede at igangsætte flere tiltag hvor kredsbestyrelsen finder behov for en uddybning, samt indsats på området.

Du finder rapporten her

Her kan du se andre af kredsens undersøgelser

Ønsker du også at indgå i kredsens medlemspanel, så kan du tilmelde dig her