Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Medlemsundersøgelse om efter- & videreuddannelse

Vi har spurgt tilmeldte af kredsens medlemspanel om deres forhold af efter- & videreuddannelse. Resultatet er nu færdigt og tilgængelig

Resultatet af kredsens seneste medlemsundersøgelse er nu færdiggjort og tilgængelig.

Kredsbestyrelsen gennemgik rapporten på sit møde den 18. marts og besluttede at igangsætte flere tiltag hvor kredsbestyrelsen finder behov for en uddybning, samt indsats på området.

Du finder rapporten her

Her kan du se andre af kredsens undersøgelser

Ønsker du også at indgå i kredsens medlemspanel, så kan du tilmelde dig her