Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

TR bemyndigelse & vilkår

Den lokale tillidsrepræsentant har til opgave at være de ansatte medlemmer behjælpelig med arbejdsrelaterede spørgsmål, herunder bl.a at forhandle kollegaernes løn jvf. aftale med Kredskontoret

Vilkår for kredsens TR

Vilkårene aftales på den enkelte arbejdsplads ud fra ”Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse”. Hvis der ikke opnås enighed på arbejdspladsen, inddrages FTR i de videre forhandlinger.

TR's kompetencer

Standard for TR's bemyndigelsesaftale, som indgås med kredsen efter TR basisuddannelsen er afsluttet.