Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Nødberedskab

Mens vi venter spændt på at høre fra Forligsinstitutionen, så kan vi fortælle at vi er færdige med at lave nødberedskab i alle kommuner/regionen, og der arbejdes på at udfylde rammerne. Et par enkelte steder er Kredskontoret nødt til at fungere som tillidsrepræsentant, og der skal vi også nok få styr på planerne.

Tidligere information udsendt i uge 11
Der er en række arbejdspladser, som ikke blot kan lukke i tilfælde af konflikt/lockout, her skal der laves nødberedskab.
Som faglig organisation venter vi på invitationerne fra arbejdsgiverne til at lave nødberedskab. Vi kan ikke selv tage initiativet hertil, da et nødberedskab er et ønske der fremsættes fra arbejdsgiverne.

Et nødberedskab skal sikre, at der ikke opstår livstruende situationer, men vi ved, at det er noget, som vi kommer til at forholde os mere nuanceret til. Alle borgere er også sikret mod nedværdigende behandling, så der vil komme diskussioner om, hvor vidt et nødberedskab skal gå.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at der bliver lavet et nødberedskab, hvilket vil ske ved, at der bliver lavet en central rammeaftale. Det er en aftale mellem henholdsvis staten, Kommunernes Landsforening, Regionsrådsforeningen på den ene side og Socialpædagogernes Landsforbund på den anden. Denne rammeaftale danner udgangspunkt for de lokale aftaler om nødberedskab.

De lokale aftaler om nødberedskab er aftaler mellem den enkelte arbejdsgiver og Socialpædagogerne Nordjylland. Det er altså en forudsætning, at vi er enige om bemanding, og om hvem der indgår i nødberedskab, for at det kan gælde. Så arbejdes der aktuelt med nødberedskab på de enkelte arbejdspladser, kan det meget vel være spildt arbejde, da det alene kan baseres på en aftale mellem arbejdsgiveren og Socialpædagogerne Nordjylland. Det er en forudsætning, da de medlemmer, som kan indgå i nødberedskab, formelt set ikke er ansat hos arbejdsgiveren under konflikt/lockout, så det er arbejdskraft vi skal levere. Kan vi ikke blive enige om nødberedskabet lokalt, inddrages de centrale parter.

Når vi laver nødberedskab, så er det personer, der er omfattet af konflikten, som vi sætter ind i nødberedskabet, herunder tillidsrepræsentanten, som skal indgå med fuld tid. Tjenestemænd, reglementsansatte, og pædagogstuderende skal møde på de allerede planlagte tider og må ikke udføre konfliktramt arbejde. Det skal vi finde ud af at håndtere i forbindelse med, at der laves nødberedskab.

Vi ved, der kan være mange spørgsmål omkring, hvad der i tilfælde af nødberedskab er konfliktramt arbejde, men det skulle rammeaftalen gerne sende visse rammer for. Så det drøfter vi konkret, når nødberedskab skal laves.