Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Unuanceret mediedebat om børn og unge på sikrede institutioner

Der kører netop nu i medierne en debat om anbringelse på sikrede institutioner. I denne debat bliver retorikken unuanceret og ensidig, når det gælder de socialt udsatte og sårbare unge.

Der kører netop nu i medierne en debat om anbringelse på sikrede institutioner. I denne debat bliver retorikken unuanceret og ensidig, når det gælder de socialt udsatte og sårbare unge. Det fremstilles flere steder som et modsætningsforhold imellem de sårbare unge på de sociale pladser og de hardcore kriminelle på de retlige pladser. Vi bliver i Socialpædagogerne i kreds Nordjylland bekymrede for den dæmonisering, der sker med den ene gruppe af disse unge.

 

De er ALLE børn! De har ALLE en uhensigtsmæssig adfærd, der har været til fare for dem selv eller andre – eller de er sigtet for en sådan adfærd, ellers er der ikke hjemmel til, at de kommer på en sikret institution. Ligesom de ALLE har krav på og behov for at blive mødt af højt specialiseret socialpædagogisk personale, der møder dem som mennesker, ser bag adfærden og tror på dem. Lad os nu ikke tabe det perspektiv i debatten. Størstedelen af de unge, der anbringes på sikret er eksempelvis socialt udsatte, psykisk syge, har lav IQ, er i misbrug etc. – altså i mange tilfælde unge med særligt komplekse problemstillinger uanset anbringelsesgrundlag.  

 

Vi er opmærksomme på det stigende behov for sociale anbringelser på sikrede institutioner, da det altid skal være sidste udvej at frihedsberøve børn. Vi er bekymrede for, at det netop er et udtryk for den afspecialisering, der er sket på området, så børnene ikke mødes rettidigt med den rette indsats, så de bliver drevet så langt ud, at den eneste udvej er udredning på en sikret institution, der kan tilbyde en skærmet indsats i en højtspecialiseret socialpædagogisk ramme. Samtidig kan det også være udtryk for, at der i højere grad sker anbringelser på sikrede institutioner, som er socialpædagogiske arbejdspladser, når en ung i særlige tilfælde har behov for at blive skærmet – altså en faglig indsats, fremfor at den unge placeres i et sommerhus med uuddannet personalet, og hvor målet nærmere er opbevaring end udredning og behandling.

 

Der er behov for en debat, der synliggør, at de sårbare og socialt udsatte børn og unge skal mødes med den rette faglige indsats. Det kræver, at der ikke sker en afspecialisering af området. Der er behov for socialpædagogerne i tæt tværfagligt samarbejde med psykologer, socialrådgivere, lærere og andre fagprofessionelle.

 

Børn er børn - uanset adfærd eller problematik!

Kredsbestyrelsen, Nordjylland