Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Konfliktunderstøttelse

Hovedbestyrelsen besluttede den 13.3, at medlemmer, som omfattes af strejke eller lockout, skal have samme vilkår med hensyn til konfliktunderstøttelse.

Hovedbestyrelsen besluttede den 13.3, at medlemmer, som omfattes af strejke eller lockout, skal have samme vilkår med hensyn til konfliktunderstøttelse. Det betyder, at alle, som af den ene eller anden grund sendes hjem, vil få konfliktunderstøttelse, som svarer til den normale løn, bestående af grundløn, tillæg og faste ydelser.

Vi er rigtig glade for, at det har været muligt, hvilket hænger sammen med, at vi er lockoutet på et afgrænset område. Bliver der på et senere tidspunkt en udvidelse af konflikten på Socialpædagogernes arbejdsområde, kan Hovedbestyrelsen ændre denne beslutning, men hele Hovedbestyrelsen ønsker, at fællesskabet så vidt det overhovedet er muligt, holder de medlemmer, som bærer konflikten, mest muligt skadefri.

Når man ikke får løn fra arbejdsgiveren, indbetales der ikke pension eller optjenes ferie, og det er ikke indeholdt i konfliktunderstøttelse. Med hensyn til pension er der lavet aftale med PKA, så den manglende pensionsindbetaling spredes over et længere optjeningsforløb, så det stort set ikke kan mærkes. Præcist hvordan det fungerer, skal du søge oplysninger om hos PKA.

Med hensyn til manglende optjening af ferie så vil Hovedbestyrelsen senere, når konfliktforløbet er afsluttet, drøfte om der er muligheder for at kompensere herfor. Vi kan derfor ikke love noget bestemt.