Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

2020

3

februar

Generalforsamling i Seniorsektionen

STED

Socialpædagogerne Nordjylland
Skansevej 90B
9400 Nørresundby

Tid

Kl. 17:00 - 21:00

TILMELDINGSFRIST

27. januar 2020

ARRANGØR

Socialpædagogerne Nordjylland

Dagsorden til Seniorsektionens Generalforsamling:
1.   Formalia (valg af dirigent og referent)
2.   Beretning
3.   Indkomme forslag, skal være kredskontoret i hænde senest den 20. januar 2020
4.   Fastansættelse af sektionsbestyrelsens størrelse
5.   Sektionens fremtidige arbejde
6.   Valg. 
a.   Valg af formand
b.   Valg af følgende bestyrelsesmedlemmer
7.   Eventuelt

Kl. 18.00 er Socialpædagogerne vært ved smørrebrød og en sodavand/øl
Kl. 19.00 oplæg fra konsulent fra Faglige Seniorer Charlotte Schultz omkring fremtidsfuldmagter og behandlingstestamente.

Charlotte Schultz fra Faglige Seniorer Schultz vil fortælle os om, hvad en Fremtidsfuldmagt er og hvad et Behandlingstestamente består af.

Hun vil på en spændende og medrivende måde, få os til at forstå vigtigheden af, at der skal konkret handling for at sikre dig selv og lette dine nærmeste en gang i fremtiden.

Med humor og eksempler tager vi fat på emner, som det er på høje tid, vi får snakket om, får forberedt os på og gjort noget ved!

Fremtidsfuldmagt: Hvem kan træffe hvilke beslutninger, hvis du bliver ude af stand til at varetage dine egne interesser?

I et Behandlingstestamente kan du beslutte, at du ikke ønsker livsforlængende behandling herunder genoplivning ved hjertestop, i tre situationer, kom og hør hvilke?