Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Generalforsamling 2021

26

okt

Sted

Vejgaard-hallen
Vejgaard Torv 3
9000 Aalborg

Tid

26. oktober 2021 Kl. 15:30 - 21:00

Arrangør

Socialpædagogerne Nordjylland

Tilmeldingsfrist

11. oktober 2021

Ledige pladser

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed og rammerne for kredsens virke skal defineres den 26. oktober 2021.

Vi skal træffe beslutning om flere vigtige ting. For eksempel de indsatsområder som skal indgå i det fremtidige arbejde, samt vælge den politiske ledelse som sikre sig at beslutningerne bliver fulgt.

Program og tidsplan
Generalforsamlingen holdes i Vejgaard-hallen, Aalborg
Tidsplan
15.30 - 18.00 Generalforsamling
18.00 - 19.00 Buffet
19.00 - 21.00 Generalforsamlingen fortsætter
Dagsorden - Generalforsamlingen
 • Formalia
 • Kredsbestyrelsens beretning
 • Regnskab 2020
 • Indkomne forslag
 • Fremtidigt arbejde
 • Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøbte
 • Budget 2022
 • Valg
 • Afslutning

Du finder her materialet til generalforsamlingen som bl.a. indeholder bestyrelsens skriftlige beretning, bud på fremtidigt arbejde, regnskab 2020 og budgetforslag 2022

Indskrivning
Indskrivningen åbner en time før generalforsamlingen og lukker kl. 17

Valg
Kredsens politiske ledelse for de næste to år skal vælges.
 • Kredsformand
 • Hovedbestyrelsesmedlemmer (HB)
 • Faglige sekretærer
 • Kredskasserer
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Kongresdelegerede og suppleanter
 • Kritisk revisor og suppleant

Præsentation af kandidater
Ønsker du at opstille til en eller flere af valgposterne, kan du på hjemmesiden få publiceret 1 side præsentationstekst, evt. foto. Teksterne vil blive publiceret løbende og frem til generalforsamlingen.

Indkomne forslag
Har du forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal disse jf. Socialpædagogernes vedtægter være kredskontoret i hænde senest 15. oktober 2021. Forslag skal være forsynet med medlemsnummer og underskrift.

Fælles transport
Vi tilbyder fælles transport eller hjælp med samkørsel til generalforsamling fra:
 • Nykøbing Mors via Thisted
 • Mariager via Hobro
 • Frederikshavn via Sæby
Ønsker du at benytte dig af fælles transport, skal du skriftlig tilmelde det til kredskontoret, senest 11. oktober 2021, med oplysning om, hvilket fællestransport du ønsker.

HUSK at tilmelde dig
Socialpædagogerne byder på Vejgaard-hallens populære middagsbuffet. Ønsker du forplejningen er det vigtig at du tilmelder dig seneste den 11. oktober 2021. 
Umiddelbart efter den 11. oktober vil du modtage en mailkvittering på din tilmelding. Denne kvittering er dit bevis for at du er tilmeldt, i tilfælde af der skulle opstå tvivl ved indskrivningen.

Har du afbud
Er du tilmeldt og skulle du mod forventning blive forhindret i at deltage - så husk at melde afbud så tidligt som det er dig muligt, så Kredsen undgår at betale for forplejningen.

Generalforsamling 2021

Sted

Vejgaard-hallen
Vejgaard Torv 3
9000 Aalborg

Tid

26. oktober 2021 Kl. 15:30 - 21:00

Arrangør

Socialpædagogerne Nordjylland

Tilmeldingsfrist

11. oktober 2021

Ledige pladser

Tilmelding til: Generalforsamling 2021