Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

TR kurser

Er du nyvalgt tillidsrepræsentant som mangler at komme på basiskursus? Eller har du behov og ønsker om at deltage på efteruddannelseskurser - så finder du her Socialpædagogernes kursustilbud

Socialpædagogerne tilbyder sine tillidsrepræsentanter introduktions møder, udviklingsamtaler, en basisuddannelse af 8 dages varighed og består af 3+3+2 dages internatkursus og et varieret udbud af efteruddannelseskurser på 1-2 dage.

Servicedeklarationerne

Servicedeklarationen fastlægger TR’s rettigheder til uddannelse og kompetenceudvikling i Socialpædagogerne. Rettighederne omfatter deltagelse i introduktionsmøde når du er nyvalgt, deltagelse i basisuddannelse og efteruddannelse, invitation til udviklingssamtale om din kompetenceudvikling og deltagelse i almindelige TR-møder i kredsen.

Kredse og forbund er fælles om servicen til tillidsrepræsentanterne. Forbundet står for TR-uddannelsen og udgivelse af SL-Håndbogen, mens kredsene  servicerer og har den daglige kontakt med tillidsrepræsentanterne. Det sker bl.a. gennem møder, nyhedsbreve, hjemmesider, telefonisk rådgivning  m.v.
Læs Kompetenceudvikling for tillidsrepræsentanter (pdf)

 

Kursustilbud basisuddannelse:

Basisuddannelse og tilmelding
Basiskurser henvender sig til nyvalgte tillidsrepræsentanter, og der kan læses mere herom på www.trportal.sl.dk.

Efteruddannelse og tilmelding
Efteruddannelseskurser henvender sig til erfarne tillidsrepræsentanter, som har gennemført basiskursus. Der kan læses mere herom på www.trportal.sl.dk.

Praktisk information:
Optagelse på kurserne sker efter "først til mølle" princippet

Ekstra overnatning ved deltagelse i basis- og efteruddannelse
Ved uddannelse på Severin Middelfart betaler kredsen en ekstra overnatning, når der er tale om brug af offentlig transportmiddel og at transporttiden stater før kl. 6.30. 
Du kan læse mere omkring TR-basisuddannelsen på forbundets hjemmeside her: TR-basisuddannelse (sl.dk)