Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Seniorsektionens Generalforsamling

Hvert år i første kvartal afholdes der ordinært generalforsamling i Seniorsektionen

Alle sektionens medlemmer indkaldes skriftligt mindst 3 uger før afholdelsen.

Medlemmer af seniorsektionen er alle socialpædagogiske medlemmer i kreds Nordjylland som er fyldt 60 år, samt medlemmer der har været ordinært medlem af socialpædagogerne og som nu modtager en pensionsydelse/pensionslignende ydelse eller efterløn, og som ikke har lønarbejde over 14 timer.

Dagsorden 
1) Formalia.
2) Beretning.
3) Indkomne forslag.
4) Fastsættelse af sektionsbestyrelsens størrelse.
5) Sektionens fremtidige arbejde
6) Valg:
     a. Formand, hvert andet år 
     b. Bestyrelsesmedlemmer, halvdelen i lige år og den resterende halvdel i ulige år.
7) Eventuelt.
Har du forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen skal du sende det til sektionsformanden senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

 

Generalforsamling i 2023

Sektionens generalforsamling blev afholdt den 7. februar 2023. Se referatet her.

 

Generalforsamling i 2022

Sektionens generalforsamling blev afholdt den 10. marts 2022. Se referatet her.

 

Generalforsamling i 2020
Sektionens generalforsamling blev afholdt den 3. februar 2020. Se referatet!

 

Generalforsamling i 2019
Sektionens generalforsamling blev afholdt den 31. januar 2019. Se referat