Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Seniorsektionen

Udover at arbejde med Seniorpolitik - arrangere seniorsektionen i kreds Nordjylland sociale og kulturelle arrangementer.

Den lokale Seniorsektionen

Sektionen blev stiftet i Socialpædagogerne Nordjylland den 30. juni 1999.

Formål
Formålet med kredsens lokale sektion er at samle sektionens medlemmer med henblik på at styrke deres mulighed for at arbejde i og med organisationens seniorpolitik, pensionistpolitik og ældrepolitik.
Herudover at arrangere sociale og kulturelle arrangementer.

Medlemsskab
a) Sektionen optager Socialpædagogmedlemmer, der har været ordinært medlem af Socialpædagogerne og som nu modtager en pensionsydelse/pensionslignende ydelse eller efterløn, og som ikke har lønarbejde over 14 timer.
b) Medlemmer af kredsen, der er fyldt 60 år, men som ikke opfylder betingelser i punkt a), kan optages som medlem af sektionen.

Generalforsamling
Sektionens øverste myndighed er sektions generalforsamlingen.
Hver år i 1. kvartal afholdes der generalforsamling, hvor der vælges en sektionsformanden hvert andet år og en bestyrelse hvor halvdelen vælges i lige år og anden halvdel i ulige år. Alle valg er to-årige.

Bestyrelsesmøder & opgaver
Seniorsektionens bestyrelse holder ca. seks møder om året. Dagsordenspunkterne er vidt forskellige, men en stor del af tiden går på at arrangere kommende aktiviteter, debattere seniorpolitik/ældrepolitik eller mangel på samme.

Seniorsektionen har også de seneste år stået som arrangører af kreds Nordjyllands sommerudflugt, samt årets julearrangement. Begge aktiviteter som er meget succesfulde.

Vedtægter for pensionister og efterlønsmodtagere (PDF-fil), vedtaget januar 2019.

Politisk ansvarlig på kontoret

Kredsens politisk ansvarlig for seniorsektionen er kredsformand Peter H. S. Kristensen

Kredsformand; Peter H. S. Kristensen

 

Seniorsektionens formand

Seniorsektionens formand som er valgt på sektionens generalforsamling er Pia Grabe Skogberg

Pia Grabe Skogberg 

Kredsarrangementer 

Seniorsektionen er aktør på flere af kredsens arrangementer som tilbydes medlemmer. F.eks. jul i Zoo, sommerudflugt, møder om efterløn m.m.