Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Pædagogernes Forhandlingsfællesskab (PFF)

PFF Nordjylland behandler sager og er rådgiver for medlemmer af Socialpædagogerne og BUPL, som arbejder inden for det forebyggende og dagbehandlende område.

PFF Pædagogernes Forhandlingsfællesskab

I 2003 indgik Socialpædagogernes Landsforbund og BUPL en fællesoverenskomst for pædagoger, der arbejder på det forebyggende og dagbehandlende område.

For at vartetage opgaverne i relation til overenskomsten har Socialpædagogernes Landsforbund og BUPL oprettet Pædagogernes Forhandlingsfællesskab (PFF)

 

PFF Nordjylland

PFF Nordjylland behandler sager og er rådgiver for medlemmer af Socialpædagogerne og BUPL, som arbejder inden for det forebyggende og dagbehandlende område.

Socialpædagogerne Nordjylland og BUPL Nordjylland har oprettet et fælles sekretariat, som varetager interessen for medlemmer på den fælles PFF overenskomst. 
Fra 1. januar 2018 og frem til april 2020 varetages sekretariats funktionen af Socialpædagogerne Nordjylland.

 

Overenskomsterne for PFF

I 2002 indgik BUPL og  Socialpædagogernes Landsforbund sammen med Kommunernes Landsforbund og Frederiksberg Kommune en fælles overenskomt for pædagoger, der arbejder på det forebyggende og dagbehandlende område. Overenskomsten trådte i kraft den 1. april 2003.

I 2008 indgik BUPL, FOA og Socialpædagogernes Landsforbund sammen med KL en fælles lederoverenskomst, som trådte i kraft den 1. april 2009. Ledere som arbejder indenfor PFF´s område er omfattet af lederoverenskomsten. 

Se indgået overenskomst 2018 her.

 

Valg af tillidsrepræsentant

Skema til brug ved valg af tillidsrepræsentant for pædagogisk uddannet personale indenfor det forebyggende og dagbehandlende område.

Her kan du hente valgskemaet til valg af tillidsrepræsentant

Valget sker indenfor rammerne af “Overenskomst for pædagogisk uddannet personale indenfor det forebyggende og dagbehandlende område”.

Din kommune

Her finder du gældende aftaler, arbejdspladser og kontaktoplysninger på tillidsrepræsentanter i de nordjyske kommuner.

Politisk ansvarlig på kontoret

Kredsens politisk ansvarlig for PFF er Faglig sekretær; Rene Zimmer