Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Bestyrelsen

Ledersektionens bestyrelse er sammensat og valgt blandt ledere- & mellemledere ude i kommunerne. Derudover indgår Kredsens formand og næstformand som begge er medlem af Socialpædagogernes kredsbestyrelse.

Ledersektionens bestyrelse er:

Hjørring Kommune
Botilbuddet Buen og ledsageordningen
Mellemleder, Gitte Hviid Christiansen
Mail: gitte.hviid.christiansen@hjoerring.dk
Mobil 41 22 57 47

Region Nordjylland
Sødisbakke, Bakkebo/Vestergade
Afdelingsleder Rasmus Johansson
Mail: r.johansson@rn.dk
Mobil: 40 13 76 99

Aalborg Kommune
Attruphøj
Afdelingsleder Annemette Stenberg Christensen
Mail: astc-aeh@aalborg.dk
Mobil: 31 99 71 75

Foto er på vej

Hjørring Kommune
Ungehuset
Afdelingsleder  Anette Nyeboe
Mail: anettenyeboe1@gmail.com

Foto er på vej

 

Region Nordjylland
Center for Døvblindhed og Høretag
Afdelingsleder Tommy Tindahl
Mail: tommy@tindahl.dk

 

 

 

Foto er på vej

 

 

Thisted Kommune
Skiftesporet
Leder Carina Moos
Mail: cmo@thisted.dk

Peter Kristensen

Kredskontoret
Socialpædagogerne Nordjylland
Kredsformand, Peter Kristensen
Mail;  nordjylland@sl.dk
Tlf. 72 48 61 00

Kredskontoret
Socialpædagogerne Nordjylland
Næstformand, Kathja Ryom
Mail; nordjylland@sl.dk
Tlf. 72 48 61 00