Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Fælles Tillidsrepræsentant (FTR)

Kreds Nordjylland opererer med tillidsrepræsentanter på to niveauer. En TR på den enkelte arbejdsplads (lokal TR) og en fælles TR (FTR) som dækker hele kommunen/regionen.

Tillidsrepræsentanter på to niveauer

I praksis betyder det, at der i hver organisatorisk enhed, under en forstander/leder med økonomisk og personalemæssigt ansvar, er én lokal TR. I hver enkelt kommune/regionen vælges der en FTR mellem disse lokale TR.
Læs her baggrunden og beslutning om Kredsens TR & FTR struktur

Fællestillidsrepræsentant (FTR)

Fællestillidsrepræsentanten har et særligt ansvar som Socialpædagogernes repræsentant på arbejdspladsen, hvilket gi'r en udvidet TR bemyndigelse. FTR skal bl.a. jvf. FTR bemyndigelsesaftalen, sikre et godt teamwork, fællesskab og dialog til de TR som FTR er valgt i blandt, herunder rådgive og vejlede TR i forhold til deres TR bemyndigelse.

Mit SL (tidligere TR-portal)

Det indhold, du normalt finder i TR-portalen, er flyttet med over i Mit SL. Som TR skal du derfor kun logge ind et sted, og du kan både bruge NemID og MitID.

I dit TR-område finder du medlemsoversigten, hvor du kan se dine medlemmer. Det er også her, at du vunder Værd at vide-sektionen med værktøjer og materialer til dit TR-arbejde.

Log på Mit SL

Politisk ansvarlig på kontoret

 

 

TR og FTR strukturen

Læs her baggrund og beslutning om TR strukturen

Servicedeklarationer

Læs her Servicedeklarationen