Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Fælles Tillidsrepræsentant (FTR)

Kreds Nordjylland opererer med tillidsrepræsentanter på to niveauer. En TR på den enkelte arbejdsplads (lokal TR) og en fælles TR (FTR) som dækker hele kommunen/regionen.

Tillidsrepræsentanter på to niveauer

I praksis betyder det, at der i hver organisatorisk enhed, under en forstander/leder med økonomisk og personalemæssigt ansvar, er én lokal TR. I hver enkelt kommune/regionen vælges der en FTR mellem disse lokale TR.
Læs her baggrunden og beslutning om Kredsens TR & FTR struktur

Fællestillidsrepræsentant (FTR)

Fællestillidsrepræsentanten har et særligt ansvar som Socialpædagogernes repræsentant på arbejdspladsen, hvilket gi´r en udvidet TR bemyndigelse. FTR skal bl.a. jvf. FTR bemyndigelsesaftalen, sikre et godt teamwork, fællesskab og dialog til de TR som FTR er valgt i blandt, herunder rådgive og vejlede TR i forhold til deres TR bemyndigelse.

TR-portalen

Som tillidsrepræsentant har du adgang til vores TR-portal. Her finde du materialer - og kan lave opslag på dine arbejdspladser og se hvem der er organiseret.

- brug din TR-portal

(benyt minimum Internet Explorer 9, Google Chrome eller anden browser)

Politisk ansvarlig på kontoret

Kredsens politisk ansvarlig for tillidsrepræsentantområdet er Faglig sekretær René Zimmer 

 

TR og FTR strukturen

Læs her baggrund og beslutning om TR strukturen

Servicedeklarationer

Læs her Servicedeklarationen