Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Indsigt - dit lokale fagblad

VELKOMMEN TIL "Indsigt", Kreds Nordjyllands lokale fagblad

Magasinet "Indsigt" er kredsens lokalblad

Kredsbladet udgives her på hjemmesiden ca. hvert kvartal, samt sendes direkte til medlemmer som kontoret har mail-adresse på.
Derudover udgives generalforsamlingsbladet som publiceres under generalforsamlingen hvert efteråret.

Indhold
Lokalbladet indeholder som udgangspunkt: Et tema, Lederen, Døgnrapporten og faglige nyheder.

Ansvarlige 
Redaktionsudvalget er den ansvarlige koordinator på indholdet til lokalbladene. J
ournalist Henrik Jensen fra hosjournalisterne.dk sørger for at interviewe og beskrive indlæggene til bladenes tema.

Læs bladet
Du finder det nyeste nummer af Indsigtwww.slnord.dk

Vi ønsker indlæg 
Vi modtager meget gerne indlæg til kommende numre. Send en på mail til: nordjylland@sl.dk att. Indsigt.

Modtag Indsigt på mail
Ønsker du at modtage dit lokalblad når det udgives, så tilmeld dig her: sms- & mail service