Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Generalforsamling 2023

Årets generalforsamling afholdes den 11. oktober fra kl. 15.30 - 21.00 i Vejgaard Hallen med følgende program og punkter:

Dagsorden og punkter:


15.30 - 18.00 Generalforsamling

  • Formalia
  • Kredsbestyrelsens beretning
  • Regnskab 2022
  • Indkomne forslag
  • Fremtidigt arbejde
  • Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøbte
  • Budget 2024

18.00 - 19.00 Buffet

19.00 - 21.00 Generalforsamling - fortsat

  • Valg
  • Afslutning

Materialet til generalforsamlingen som bl.a. indeholder bestyrelsens skriftlige beretning, bud på fremtidigt arbejde, regnskab 2022 og budgetforslag 2024 finder du her.

Valg

Kredsens politiske ledelse for de næste to år skal vælges.

Du kan her læse om kredsens kompetence beskrivelse for valgte og bestyrelsesmedlemmernes vilkår.

Tilmelding til Generalforsamlingen kan ske her