Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kandidatpræsentation 2021

På generalforsamlingen den 26. oktober 2021 skal ledelsen i kreds Nordjylland vælges for de næste 2 år.

Kandidatpræsentation generalforsamlingsvalg 2021

Er du kandidat der opstiller til en eller flere af valgposterne, kan du her på siden få publiceret ¼ sides præsentationstekst evt. foto. Modtagene navne og tekster vil løbende blive publiceret frem til generalforsamlingen.
Send din skriftlige præsentation til administrativ koordinator Helle Møll (hem@sl.dk)
Nedenfor ser du de kandidater der p.t. har tilkendegivet at de kandiderer. 
Kandidater som ikke bliver valgt som frikøbte, og som ikke opnår valg til Hovedbestyrelsen, skal efterfølgende tage stilling til om de opstiller til Kredsbestyrelsen.
Bemærk: Listen over hvilke kandidater der opstiller, kan ændre sig helt frem til og på generalforsamlingen.

Kredsformand
Peter H. S. Kristensen - genopstiller

Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer (Kredsformand er automatisk medlem af Hovedbestyrelsen)
Der skal vælges 3 personer.

Cecilie Thomsen - opstiller
Lars Øberg - genopstiller
Henrik Flyvbjerg - genopstiller
Ellen Rasmussen - opstiller

Faglige sekretærer
Der skal vælges 3 faglige sekretærer, hvis Generalforsamlingen godkender forslag til budget 2020

Kathja Ryom - genopstiller
Rene Zimmer - genopstiller
Lotte Enevoldsen - genopstiller
Joan Østergaard Kristensen - opstiller

Kredskasserer
Der skal vælges en kredskasserer

René Zimmer - genopstiller

Kredsbestyrelsen
Der skal vælges i alt 15 personer, hvis Generalforsamlingen godkender kredsbestyrelsens forslag. Kredsformand, faglige sekretærer og Hovedbestyrelsesmedlemmer, er valgt forud, så præcist antal der skal vælges under dette punkt, afhænger af de foregående valg.


Per Bleiken Hansen - genopstiller
Cecilie Thomsen - genopstiller, hvis ikke valgt til Hovedbestyrelse
Ellen Rasmussen - genopstiller, hvis ikke valgt til Hovedbestyrelse
Nanna Egidiussen - genopstiller
Hanne Batsberg - genopstiller
Stig Madsen - genopstiller
Lars Øberg - genopstiller, hvis ikke valgt til Hovedbestyrelse
Mona Lund Jensen - opstiller
Gitte Hviid Christiansen - genopstiller
Henrik Flyvbjerg - genopstiller, hvis ikke valgt til Hovedbestyrelse
Pia Helene Ulrik - opstiller
Morten Christiansen, genopstiller
Julie Kildahl, opstiller

Kongresdelegerede og suppleanter

Antallet på Kongresdelegation udgør i alt 21 personer. Kredsformand, faglige sekretærer, Hovedbestyrelsesmedlemmer og kredsbestyrelsen er valgt forud, så præcist antal der skal vælges under dette punkt, afhænger af de foregående valg.

Ellen Rasmussen, genopstiller, hvis ikke valgt til Kredsbestyrelsen
Mona Lund Jensen, opstiller, hvis ikke valgt til Kredsbestyrelsen
Henrik Flyvbjerg, genopstiller, hvis ikke valgt til Kreds- eller Hovedbestyrelse
Pia Helene Ulrik, opstiller, hvis ikke valgt til Kredsbestyrelsen
Per Sauer, genopstiller
Else Overbye, genopstiller
Erik Per Rømer, genopstiller
Camilla Bjerre, genopstiller
Gitte Guldsing, genopstiller

Kritisk revisor og suppleant