Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Generalforsamlingen 2019

Din holdning og din stemme den 24. oktober er med til at sætte den kurs, som du mener Socialpædagogerne Nordjylland skal have som indsatsområder de næste år. Dertil skal den politiske ledelse vælges, som sikre at beslutningerne bliver fulgt

Vi skal træffe vigtige beslutninger

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed og rammerne for kredsens virke skal defineres den 24. oktober 2019

Vi skal træffe beslutning om flere vigtige ting. For eksempel de indsatsområder som skal indgå i det fremtidige arbejde, samt vælge den politiske ledelse som sikrer sig at beslutningerne bliver fulgt.

Program og tidsplan

Generalforsamlingen holdes i Vejgaard-hallen, Aalborg

Tidsplan

15.30 - 18.00 Generalforsamling
18.00 - 19.00 Buffet
19.00 - 21.00 Generalforsamlingen fortsætter

Dagsorden - Generalforsamlingen

 • Formalia
 • Kredsbestyrelsens beretning
 • Regnskab 2018
 • Indkomne forslag
 • Fremtidigt arbejde
 • Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøbte
 • Budget 2020
 • Valg
 • Afslutning

Indskrivning
Indskrivningen åbner en time før generalforsamlingen og lukker kl. 17

Generalforsamlingsmaterialet
Du finder her materialet til generalforsamlingen, som bl.a. indeholder bestyrelsens skriftlige beretning, bud på fremtidig arbejde, regnskab 2018 og budgetforslag 2020.
Ønsker du bladet som enkeltside - kan du hente det her.

Valg
Kredsens politiske ledelse for de næste to år skal vælges.

 • Kredsformand
 • Hovedbestyrelsesmedlemmer (HB)
 • Faglige sekretærer
 • Kredskasserer
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Kongresdelegerede og suppleanter
 • Kritisk revisor og suppleant

Præsentation af kandidater
Ønsker du at opstille til en eller flere af valgposterne, kan du på hjemmesiden få publiceret ¼ side præsentationstekst, evt. foto. Teksterne vil blive publiceret løbende og frem til generalforsamlingen. Se kandidatlisten her

Se evt. også Kredsens kompetencebeskrivelse over valgte samt bestyrelsesmedlemmers vilkår.

Indkomne forslag
Har du forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal disse jf. Socialpædagogernes vedtægter være kredskontoret i hænde senest 13. oktober 2019. Forslag skal være forsynet med medlemsnummer og underskrift.

Fælles transport
Vi tilbyder fælles transport eller hjælp med samkørsel til generalforsamling fra:

 • Nykøbing Mors via Thisted
 • Mariager via Hobro
 • Frederikshavn via Sæby

Ønsker du at benytte dig af fælles transport, skal du skriftlig tilmelde det til kredskontoret, senest 11. oktober 2019, med oplysning om, hvilket fællestransport du ønsker.

HUSK at tilmelde dig
Socialpædagogerne byder på Vejgaard-hallens populære middagsbuffet. Ønsker du forplejningen er det vigtig at du tilmelder dig seneste den 11. oktober 2019, tilmelding kan ske her!
Umiddelbart efter den 11. oktober vil du modtage en mailkvittering på din tilmelding. Denne kvittering er dit bevis for at du er tilmeldt, i tilfælde af der skulle opstå tvivl ved indskrivningen.

Har du afbud
Er du tilmeldt og skulle du mod forventning blive forhindret i at deltage - så husk at melde afbud så tidligt som det er dig muligt, så Kredsen undgår at betale for forplejningen.

Generalforsamling 2019