Menu

Generalforsamling 2018

Den 27.september holder kredsen ordinær generalforsamling i Vejgaard-hallen samt inviterer til foredrag med Teddy Jeppesen med emnet "Effektivitet og arbejdsglæde"

Program og tidsplan

Generalforsamlingen åbner kl. 15.30 og slutter kl. 21.00

Tidsplan og foreløbig program

15.30 - 17.45 Generalforsamling
17.45 - 18.45 Buffet
18.45 - 19.30 Generalforsamlingen fortsætter
19.30 - 21.00 Foredrag med Teddy Jeppesen & afslutning

Dagsorden - Generalforsamlingen

  • Formaila
  • Kredsbestyrelsens beretning
  • Regnskab 2017
  • Indkomne forslag
  • Fremtidigt arbejde
  • Budget 2019
  • Afslutning

Foredrag: 

Teddy Jeppesen

Oplæg:"Effektivitet og arbejdsglæde"

v. Teddy Jeppesen, Foredragsholder, motivator og skaber af Europas bedste offentlige virksomhed

I Danmark er vi gode til at hygge os, men kan vi også præstere? Nej det kan vi ikke, hvis vi har den forestilling, at vi er på arbejde for at hygge os. Derimod skal vi opleve glæde ved at arbejde og det er noget helt andet.

I Teddy Jeppesens optik er arbejdsglæde og effektivitet uløseligt knyttet til hinanden – Arbejdsglæde skaber effektivitet og effektivitet skaber arbejdsglæde. Hvordan opstår denne gode cirkel? Hør om de mange faktorer der i samspil med hinanden giver den store præstation. Foredraget inspirerer både ledere og medarbejdere i virksomheden.

Indskrivning
Indskrivningen åbner en time før generalforsamlingen.

Materiale til Generalforsamlingen
Materialet til generalforsamlingen, som bl.a. indeholder bestyrelsens skriftlige beretning, bud på fremtidig arbejde, regnskab 2017 og budgetforslag 2019. Her finder du bladet som enkeltsidet 
Bladet modtager du også direkte på din mail.

Indkomne forslag
Har du forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal disse jf. Socialpædagogernes vedtægter være kredskontoret i hænde senest 17. september 2018. Forslag skal være forsynet med medlemsnummer og underskrift.

Fælles transport
Vi tilbyder fælles transport eller hjælp med samkørsel til generalforsamling fra:

  • Nykøbing Mors via Thisted
  • Mariager via Hobro
  • Frederikshavn via Sæby

Ønsker du at benytte dig af fælles transport, skal du skriftlig tilmelde dig til kredskontoret, senest 17. september 2018, med oplysning om, hvilket fællestransport du ønsker.

HUSK at tilmelde dig
Socialpædagogerne er vært ved en middags buffet. Hvis du ønsker forplejning er det vigtig at du tilmelder dig seneste den 17. september 2018. Tilmelding kan ske her, eller skriftligt til kredskontoret eller på mail Nordjylland@sl.dk med oplysning af navn og fødselsdato.
Du modtager en mailkvittering på din tilmelding - umiddelbart efter tilmeldingsfristen - som du bedes forevise ved indskrivningen, i tilfælde af der skulle opstå tvivl omkring din tilmelding.

Er du tilmeldt og skulle du mod forventning alligevel blive forhindret i at deltage - så husk at melde afbud så kredsen undgår at betale for forplejning som ikke anvendes.