Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Generalforsamlingen 2017 rapport

Den 23.10.2017 holdt kredsen ordinær generalforsamling, hvor der bl.a. blev truffet beslutninger om kredsens indsatsområder i det fremtidige arbejde, samt foretaget valg til den politiske ledelse for de næste to år.

Der deltog 156 stemmeberettigede medlemmer i generalforsamlingen 

Program og tidsplan
Generalforsamlingen åbnede kl. 15.30 og sluttede kl. 21.00 

Dagsorden - Generalforsamlingen

  • Formalia
  • Kredsbestyrelsens beretning
  • Regnskab 2016
  • Indkomne forslag
  • Fremtidigt arbejde
  • Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antal af frikøbte
  • Budget 2018
  • Valg
  • Afslutning

Generalforsamlingsmaterialet 
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning, forslag til det fremtidig arbejde, regnskab 2016 og budgetforslag 2018. Du finder her det skriftelige materiale i bladet her 

Valg:
Kandidater der opstillede til de politiske valgposter, havde mulighed for frem til Generlforsmalingen at få publiceret 1/4 sides præsentationstekst på hjemmesiden. 

Valget til Faglig sekretær, Kredsbestyrelsen og kongredelegerede foregik ved skriftlig afstemning, da der var flere kandidater end poster.
Se her hvem der blev valgt

Referatet:
Det godkendte og underskrevet referat

Artikel i Socialpædagogen