Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Fokus på Faget-puljen i Nordjylland - søg om midler nu

Socialpædagogerne Nordjylland har afsat midler til en pulje, som de nordjyske medlemmer kan søge i 2022 til gennemførelse af lokale aktiviteter.

Retningslinjer for puljen

Formål

Formålet med puljen er at styrke sociale og fællesskabsopbyggende arrangementer på arbejdspladsen i form af socialfaglige og dialogbaserede aktiviteter.

Hvem kan søge, hvordan og hvornår?

Medlemmer fra en arbejdsplads, flere arbejdspladser i samarbejde eller faggrupper på tværs i Nordjylland kan ansøge puljen.

Husk når du skal lave ansøgningen at det væsentlige er din ide, så syntes du der er for meget formalia i den, så tag fat i os, så hjælper vi dig.

Ansøgningsskabelonen, som kan hentes på denne side, skal udfyldes og fremsendes til kreds Nordjylland. Ansøger har mulighed for at få sparring fra kredskontoret til planlægningen af ​​projektet/aktiviteten. Kontakt projektleder Peter Frederiksen (e-mail prf@sl.dk og tlf. 7248 6100) for dette.

Ansøgningsfrister i 2022 er: 9. februar, 19. april, 5. juni, 26. august og 26. oktober. Der er i alt afsat 100.000 kr., og støtterammen for projekterne er op til 10.000 kr. inkl. moms. Det forventes, ved 1-4 projekter støttes pr. ansøgningsfrist. Der tages forbehold for, at midlerne er uddelt inden de sidste frister.

Vilkår for ansøgning

Der er følgende vilkår for puljen:

 • Der kan alene søges om projekter, der lever op til formålet med puljen.
 • Kredskontoret skal deltage i projektet/aktiviteten (enten via en faglig sekretær eller projektlederen). Ansøger skal beskrive i ansøgningen, hvordan dette kan udmøntes.
 • Projektet skal igangsættes og afsluttes i 2022. Arrangementer skal tidligst planlægges gennemført en måned efter gældende ansøgningsfrist.
 • Tilskudsmodtager skal indsende kvitteringer efter gennemført aktivitet
 • Midler fra puljen kan ikke anvendes til dækning af udgifter, som er afholdt før bevillingstidspunktet.
 • Hele eller dele af en ansøgning kan imødekommes.
 • Projekter, der støttes fra puljen, kan suppleres med støtte fra anden side (dog ikke fra den nationale forankrede lokale initiativpulje fra Socialpædagogernes Landsforbund)
 • Der er ikke krav om, at et bestemt antal medlemmer deltager i aktiviteterne. Vi håber, at så mange medlemmer som muligt får glæde af midlerne. Individuelle aktiviteter støttes ikke.
 • Det skal tydeligt fremgå, at initiativet er støttet af Socialpædagogerne Nordjylland. Derfor skal vores logo fremgå af materialer, invitationer og andet i forbindelse med initiativet. Vi kan hjælpe med det tekniske.
 • Socialpædagogerne Nordjylland har mulighed for at offentliggøre en kort beskrivelse af aktiviteten. Den skal tilskudsmodtager bidrage til via et kort statusskema, der udfyldes som afslutning på projektet/aktiviteten. Skemaet kan hentes på denne side.

Disse retningslinjer kan løbende blive justeret, hvis praksis og erfaringer viser, at der er behov herfor.

Ansøgning

Ansøgningsskemaet kan hentes her: Ansøgningsskema

 

Bemærkninger til ansøgningsskemaet:

 • Budgettet skal indeholde alle projektets væsentligste udgiftsposter
 • Vi betaler de udgifter, du har i forbindelse med at skulle søsætte initiativet – dog maksimalt 10.000 kr. inkl. moms. Typiske udgifter kan være honorar/gave til en underviser/oplægsholder, mad og drikke ved et arrangement, transportomkostninger ved besøg – men det kommer selvfølgelig an på initiativet.

Afsluttende status

Efter afholdelse af projektaktiviteterne skal der laves en kort status på initiativet. Statusskemaet kan hentes her: Statusskema

 

Bemærkninger til evalueringen og regnskab:

 • Når du sender udlæg/bilag til os sammen med de relevante oplysninger, vil vi hurtigt tilbageføre pengene til dig. Kvitteringer skal fremsendes senest sammen med statusskemaet.