Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Fang faget!

Kredsens faglighedsprojekt er afsluttet – men resultaterne af projektet og Socialpædagogerne i fremtiden som vision lever videre i et nyt kredsprojekt. Kredsen har produceret fem redskaber til synliggørelse og formidling af socialpædagogisk faglighed. Redskaberne er til fri afbenyttelse.

Kreds Nordjylland har nu produceret fem redskaber til synliggørelse og formidling af socialpædagogisk faglighed. Redskaberne er til fri afbenyttelse og kan findes på hjemmesiden Fangfaget.dk. Redskaberne og hjemmesiden er det synlige resultat af faglighedsprojektet Socialpædagogerne i fremtiden 2015-2016, hvor ca. 800 medlemmer og deres kolleger samt pædagogstuderende gennem et år var involveret i at udvikle idéer til og teste redskaberne. Alle redskaber har det overordnede formål at gøre socialpædagogerne som faggruppe bedre til at sætte ord på fagligheden.    

Socialpædagogerne i fremtiden er også navnet på den vision med tilhørende pejlemærker, som kongressen udarbejdede i 2012.

I kreds Nordjylland – og i alle andre kredse – arbejder vi videre med visionen og de fokusområder for de kommende år, der blev vedtaget på kongressen i 2016 vedr. Socialpædagogerne i fremtiden

Læs mere om det nye kredsprojekt Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd på arbejdspladserne


Artikler
Flere medlemmer og arbejdspladers har og bruger de udviklede redskaber. Læs om deres oplevelser samt artikler fra projektet arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd på arbejdspladserne. 
Artikler Fang Faget