Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Arbejdsgruppen "Arbejdsmiljø og faglighed"

Direkte medinddragelse gi´r en opkvalificering til det grundlag, som kredsen tilrettelægger det fagpolitiske arbejde på. I projektet ”Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd på arbejdspladserne” har kredsen nedsat en arbejdsgruppe bestående af 12 medlemmer.

Kredsen har sammensat gruppen, så den giver en bred repræsentation af kredsens medlemmer i forhold til geografi, arbejdssteder og forskellige typer af stillinger og funktioner.

Arbejdsgruppen skal primært være et forum for test af konsulentydelser, give sparring i forhold til hvordan tilbuddet om socialfaglig konsulentbistand formidles til arbejdspladserne og medvirke til at udvikle metode til at vurdere værdien af konsulentbistanden på arbejdspladserne.
Desuden har arbejdsgruppen selv ønsket at være med til at flytte fokus fra reparation til forebyggelse af trivselsproblemer.

Gruppen mødes to gange halvårligt i 2017 og 2018 og løser på hvert møde en konkret opgave i forhold til projektet.  

Deltagerne er:

Navn

Arbejdsfunktion og adresse

Susanne Aaen

AMR, Boformerne i Støvring, Rebild

Ida Lynge Tipsmark

Socialpædagog på Botilbuddet Vester Hassing (Nåleøjet, V/H), Aalborg

Jeanette Nielsen

Socialpædagog på Bo- og aflastningstilbuddet Violen, Studievej 19, 9400 Nørresundby (V/H), Aalborg

Malene Wendtland Sørensen

Afdelingsleder Sødisbakke Regionen

Annemette Mortensen

Leder, Bofællesskaberne, Frederikshavn

Ebba Paulsen Fuglsang

AMR, Botilbuddet Aage Holms Vej 10-18, 9800 Hjørring

Camilla Menne Jensen

TR, Ressourcecenter (børn/familie), Skolebakken 41, Handest, 8990 Fårup, Mariagerfjord

Dorthe Pedersen

TR, BV Vesthimmerland, Frederikk den 7. Allé 15. 9670 Løgstør, Vesthimmerland

Conny Brokholm

TR, Thy-værkstedet, Kronborgvej 113, 7700 Thisted

Line Søndergård Walther (p.t. på barsel)

TR Specialbørnehjemmet Fjordhuset, Studievej 17, 9400 Nørresundby, Regionen

Anitta Skovhus Thyrrestrup
(vikar for Line)

TR Specialbørnehjemmet Fjordhuset, Studievej 17, 9400 Nørresundby, Regionen

Morten Skovgaard

TR, Den centrale visitation og Familiepleje, Vejgaard Bymidte 12, 9000 Aalborg

Morten Axelgaard Christiansen

TR, Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) Kloden, Borgmester Jørgensens Vej 2, 9000 Aalborg, Regionen