Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd på arbejdspladserne

Få hjælp til at fremme trivslen på din arbejdsplads ved at sætte fokus på faglighed og samarbejde

Socialpædagogerne Nordjylland tilbyder nu de socialpædagogiske arbejdspladser i Nordjylland hjælp fra vores socialfaglige konsulent til at se arbejdsmiljøet med nye øjne. Vi hjælper jer med at sætte fokus på, hvad I kan gøre sammen for at fremme trivslen - med afsæt i jeres faglighed og samarbejde. Tilbuddet kan foreksempel være målrettet en personalegruppe, det lokale MED-udvalg og/eller ledergruppen.

I kan eksemvis få støtte til:

  • at gennemføre processer, der skaber og vedligeholder god trivsel.
  • at få nye perspektiver på, hvordan I håndterer generelle trivselsproblemer eller konkrete problemer med fx stort sygefravær eller stor udskiftning i medarbejdergruppen.
  • at skabe gode samarbejdsformer fx mellem forskellige faggrupper.
  • at holde fokus på fagligheden i dagligdagen.

Tag kontakt til vores socialfaglige konsulent, Dorte Lauenborg Nielsen, og få en uforpligtende dialog med hende om, hvad lige netop jeres behov er, og hvordan Dorte kan støtte jer i at fremme trivslen og arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads. I kan ringe til Dorte på tlf. 72486100.

Når I indgår e nkonkret aftale emd den socialfaglige konsulent, udarbejder I sammen en skriftig aftaleom konsulentbistanden. Se skabelon for den skriftlige aftale og her som pdf-fil

Det koster ikke arbejdspladsen noget at gøre brug af den socialfaglige konsulent – udover de timer, som arbejdspladsen investerer i samarbejdet.

Læs mere om vores tilgang til at hjælpe arbejdspladserne med at fremme trivslen:  

 

I ved bedst

Kun I ved, hvad der virker hos jer. Derfor vil konsulentbistanden altid tage udgangspunkt i netop jeres behov - men vi hjælper jer også med at se arbejdsmiljøet med nye øjne. Måske har I overset noget vigtigt, som kan bringe jer videre.

Din kollega må også være med

Socialpædagoger arbejder ofte sammen med andre faggrupper. I er alle en del af hinandens arbejdsmiljø. Derfor gælder tilbuddet om konsulentbistand hele personalegruppen, også kolleger med anden faglig baggrund, eller som er organiseret andre steder end i Socialpædagogerne.

Sådan støtter vi arbejdspladserne

Konsulentbistanden har til hensigt at støtte jer i at fremme trivslen indenfor de rammer og vilkår, der er på netop jeres arbejdsplads. Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det hverken kan eller vil vi ændre på – men vi vil gerne hjælpe. Derfor er den konsulentbistand, vi tilbyder, vejledende, coachende og procesorienteret.

Derfor har vi valgt faglighed som indfaldsvinkel

Vores grundantagelse er, at arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd. Dette understøttes også af eksisterende forskning. Desuden har vi valgt faglighed som indfaldsvinkel, fordi vi allerede har redskaber til at øge trivsel via faglighed – og gerne vil udvikle flere

Alle har ret

På alle arbejdspladser er der forskellige oplevelser af situationer og begivenheder. Det kommer an på øjnene, der ser. Når vi tilbyder konsulentbistand, anerkender vi dette. Samtidig vil vi sammen med jer gerne udforske de handlemuligheder, I giver hinanden – og om der kunne være andre.

Det vil vi

Vi ønsker med tilbuddet om socialfaglig konsulentbistand at støtte socialpædagogiske arbejdspladser i Nordjylland i at fremme medarbejdernes trivsel via udvikling af faglighed, faglig bevidsthed og konstruktive samarbejdsformer.

Sådan forstår vi trivsel

Vi forstår trivsel som noget, der opleves individuelt men samtidig fortæller en del om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Trivsel på arbejdspladsen skal ses i sammenhæng med de krav og ressourcer, der er – og trivsel skal holdes ved lige. Derfor tilbyder vi konsulentbistand rettet mod arbejdspladsen og ikke enkelte medarbejdere. Konsulentbistanden sigter mod at øge ressourcer i arbejdet som fagligt samarbejde, engagement og oplevelse af mening.

Derfor har vi også fokus på konstruktive samarbejdsformer

Faglighed, samarbejde og trivsel på en arbejdsplads hænger sammen. Derfor har konsulentbistanden også fokus på samarbejdsformer, der skaber gode betingelser for at sætte viden og kompetencer i spil på jeres arbejdsplads. Vi ønsker at hjælpe jer med at styrke det faglige samarbejde på arbejdspladsen og dermed øge jeres sociale kapital.

Hver ting til sin tid

Den socialfaglige konsulentbistand har fokus på trivsel, faglighed og konstruktive samarbejdsformer.

Ordentlige løn- og ansættelsesvilkår er også vigtige – og det er der andre på kredskontoret, der tager sig af.

Den socialfaglige konsulent har kun den ene dagsorden at medvirke til at fremme trivslen på arbejdspladsen for socialpædagogerne og deres kolleger.

 

Projekt Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd på arbejdspladserne udgør kreds Nordjyllands arbejde med visionen Socialpædagogerne i fremtiden i 2017-2018 . Projektet afspejler kredsens arbejde med at koble indsatser vedr. arbejdsmiljø og faglighed sammen.

Dorte L. NielsenTil at varetage arbejdet med projektet har kredsen ansat Dorte Lauenborg Nielsen som socialfaglig konsulent i perioden 2017-2018. Dorte har tidligere været ansat som projektmedarbejder i forbindelse med kredsens faglighedsprojekt Socialpædagogerne i Fremtiden

Arbejdsgruppe på 12 medlemmer
I projektet har kredsen nedsat en arbejdsgruppe bestående af 12 medlemmer.
Arbejdsgruppen skal primært være et forum for test af konsulentydelser, give sparring i forhold til hvordan tilbuddet om socialfaglig konsulentbistand formidles til arbejdspladserne og medvirke til at udvikle metode til at vurdere værdien af konsulentbistanden på arbejdspladserne-
Læs mere og ser hvem der indgår i arbejdsgruppen