Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd på arbejdspladserne

Få hjælp til at fremme trivslen på din arbejdsplads ved at sætte fokus på faglighed og samarbejde

Kredskontoret tilbyder nu konsulentbistand til at fremme trivslen på de socialpædagogiske arbejdspladser i Nordjylland. Som arbejdsplads kan I f.eks. få støtte til:

  • at tilrettelægge og gennemføre processer på arbejdspladsen, der aktivt medvirker til at skabe og vedligeholde en god trivsel
  • at få nye perspektiver på og handlemuligheder i forhold til håndtering af generelle trivselsproblemer blandt medarbejderne eller konkrete udfordringer, f.eks. et stort sygefravær eller stor udskiftning i medarbejdergruppen
  • at skabe og vedligeholde gode samarbejdsformer, f.eks. mellem medarbejdere med forskellige faglige baggrunde
  • at holde fokus på fagligheden i hverdagen

Konsulentbistanden retter sig mod arbejdspladsen og kan f.eks. gives til hele eller dele af personalegruppen, lokal-MED og/eller ledergruppen. De konkrete konsulentydelser aftales med den enkelte arbejdsplads og udformes i forhold til behovene netop der.

Kontakt kredskontoret på tlf.nr. 72486100 for en drøftelse af jeres behov - så vurderer vi sammen, om tilbuddet er noget for jer.

 

 

Projekt Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd på arbejdspladserne udgør kreds Nordjyllands arbejde med visionen Socialpædagogerne i fremtiden i 2017-2018 . Projektet afspejler kredsens arbejde med at koble indsatser vedr. arbejdsmiljø og faglighed sammen. 

Til at varetage arbejdet med projektet har kredsen ansat Dorte Lauenborg Nielsen som socialfaglig konsulent i perioden 2017-2018. Dorte har tidligere været ansat som projektmedarbejder i forbindelse med kredsens faglighedsprojekt Socialpædagogerne i Fremtiden

 Dorte L. Nielsen