Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kontakt A-kassen

Ringer du til A-kassen på telefonnummer: 7248 6010 vil du træffe en kyndig sagbehandler i Socialpædagogernes Landsdækkende A-kasse som vil betjene dig ift. dine henvendelser vedrørende A-kasse spørgsmål.

Socialpædagogernes A-kasse 
Ved at Socialpædagogerne har valgt egen A-kasse, vil du her opleve at møde sagsbehandlere der har et godt branchekendskab og forstår hvad du arbejder med som socialpædagog. Læs evt. mere om A-kassen

Kontakt Socialpædagogerns A-kasse 
Kontakt til A-kassen kan ske til:

Dagpengeteam 7248 6010 
Alle henvendelser om dagpenge, feriedagpenge, aktiveringsydelse mv. Sagsbehandling, information og administration af ydelser
Mail: dagpenge@sl.dk

Efterlønsteam   7248 6020 
Alle henvendelser om efterlønsbevis, overgang til efterløn og udbetaling af efterløn. Alle henvendelser om skattefri præmieudbetaling. 
Søren Frichs Vej 42 C, stuen 
8230 Åbyhøj  
E-mail: efterlonsgruppen@sl.dk

Medlemsteam   7248 6030 
Alle henvendelser om indmeldelse, udmeldelse, overflytning og kontingentspørgsmål. Tilmelding til faglige netværk og tillægsforsikringen. Henvendelser om til- og afmelding på efterlønsforsikringen og betaling af efterlønsbidrag. 
medlem@sl.dk

Jobformidlingen Tlf: 7248 6944
Christian Brusgaard administrerer kredsens jobformidling, varetager kontakt til ledige medlemmer (vejledning, rådighed) og samarbejder med jobcentre.

Selvbetjening 
Du kan bruge selvbetjeningen: Medlemsportalen, til eksempelvis at udfylde og aflevere dit dagpengekort. Hertil skal du bruge en personlige pinkode, som kan rekvireres via internettet efter indmeldelsen.