Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Fang faget!

Kredsens faglighedsprojekt er afsluttet – men resultaterne af projektet og Socialpædagogerne i fremtiden som vision lever videre i et nyt kredsprojekt.

Kreds Nordjylland har nu produceret fem redskaber til synliggørelse og formidling af socialpædagogisk faglighed. Redskaberne er til fri afbenyttelse og kan findes på hjemmesiden Fang Faget. Redskaberne og hjemmesiden er det synlige resultat af faglighedsprojektet Socialpædagogerne i fremtiden 2015-2016, hvor ca. 800 medlemmer og deres kolleger samt pædagogstuderende gennem et år var involveret i at udvikle idéer til og teste redskaberne. Alle redskaber har det overordnede formål at gøre socialpædagogerne som faggruppe bedre til at sætte ord på fagligheden.    

Socialpædagogerne i fremtiden er også navnet på den vision med tilhørende pejlemærker, som kongressen udarbejdede i 2012.

I kreds Nordjylland – og i alle andre kredse – arbejder vi videre med visionen og de fokusområder for de kommende år, der blev vedtaget på kongressen i 2016 vedr. Socialpædagogerne i fremtiden

Læs mere om det nye kredsprojekt Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd på arbejdspladserne


Artikler i Indsigt om kredsprojektet Socialpædagogerne i fremtiden 2015-2016:

Det er helt vildt godt, januar 2017
Redskaber udviklet af Socialpædagogerne Nordjylland er med til at sætte fagligheden på dagsordenen blandt medarbejderne i de beskyttede værksteder i Vesthimmerlands Kommune.

Samarbejde om faglighed, januar 2017
Vesthimmerlands Kommune samarbejder med Socialpædagogerne Nordjylland om at styrke fagligheden på de socialpædagogiske arbejdspladser i kommunen.

Et godt og enkelt redskab, maj 2016
Socialpædagog Melissa Koloamatangi Hansen har afprøvet et af de redskaber, som er blevet udviklet til at synliggøre den socialpædagogiske faglighed

Få nyt fokus på fagligheden, maj 2016
Projektet, Socialpædagogerne i fremtiden, er ved at være afsluttet i Nordjylland. Det har resulteret i otte redskaber til at sætte fokus på den socialpædagogiske faglighed.

Socialpædagoger skal synliggøre deres værdi, november 2015
Socialpædagoger skal synliggøre deres værdi Socialpædagogernes samarbejdspartnere efterspørger bedre dokumentation af det socialpædagogiske arbejdes værdi.

Nyt projekt om faglighed, juli 2015
Socialpædagogerne Nordjylland vil nu udvikle redskaber, som kan gøre socialpædagogerne bedre til at sætte ord på deres egen faglighed